اوقات شرعی

آمار بازدید کنندگان
  • بازدید امروز: 87
  • بازدید دیروز: 4,527
  • کل بازدیدها: 435,373

قوانین ومقررات دهیاریها

ساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۸/۸/۱ مورخ ۱/۸/۱۳۷۹ وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب ۱۳۷۷ – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول –کلیات

فصل دوم – وظایف

فصل سوم – بودجه و امور مالی

کلیات

ماده ۱: محدوده خدماتی هر دهیاری بنا به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا – که در این اساسنامه شورا نامیده می شود – و موافقت شورای اسلامی بخش یا جانشین قانونی آن ها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگاه های ذی ربط و تایید استاندار قابل اجرا است .

تبصره : در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه های ذی ربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید ، محدوده قبلی قابل استناد است.

ماده ۲: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود.

ماده ۳:

هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار ، درآمد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود.

ماده ۴: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است.

ماده ۵: دهیار طبق بند (م) ماده (۶۸) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – ( که در این اساسنامه ، قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.

تبصره ۱: یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود.

تبصره ۲: واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.

ماده ۶:  خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد :

۱ـ حجر دهیار

۲ـ  از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا

۳ـ قبول استفای دهیار توسط شورا

تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعلام ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.

۴ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط .

۵ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا.

ماده ۷: کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی و دولتی و سازمان های وابسته به آنها می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت ماموریت آن ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می شود، چنانچه دهیار از بین مستخدمان وزارتخانه ها یا موسسات یاد شده انتخاب نشده باشد پس از برکناری یا خاتمه دوره قانونی یا استعفای او ، دهیاری ، وزارت کشور و سایر مراجع ذی ربط در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی نخواهند داشت.

تبصره ۱: هرگاه یکی از کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این ماده برای تصدی دهیاری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع کارمند مکلف است با ماموریت او موافقت کند.

تبصره ۲: دهیار می تواندهمزمان با تصدی مسئولیت دهیاری به فعالیت آموزشی خود نیز ادامه دهد.

ماده ۸: در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او ، تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می نماید.

ماده ۹: دهیار در زمان تصدی خود ، نمی تواند رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تامین می نماید . همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.

وظایف

ماده ۱۰: وظایف تفضیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱ـ بهبود وضع زیست محیطی روستا.

۲ـکمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم.

۳ـ تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت.

۴ـ مشارکت و همکاری با شورا در جهت پی گیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا .

۵ـ همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط.

۶ـ تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.

۷ـ همکاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا .

۸ـ تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا.

۹ـ اجرای مصوبات شورا.

۱۰ـ همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

۱۱ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .

۱۲ـ مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری .

۱۳ـ همکاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها.

۱۴ـ مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.

۱۵ـ ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.

۱۶ـ حضور دهیار درزمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا.

۱۷ـ ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری .

۱۸ـ تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی.

۱۹ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.

۲۰ـ مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها ، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط.

۲۱ـ برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب.

۲۲ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.

۲۳ـ فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها ، میدان ها ، پارک ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا .

۲۴ـ تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان.

۲۵ ـ کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق ومخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی).

۲۶ـ مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیش گیری از بیماریهای واگیر.

۲۷ـ جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار.

۲۸ـ انجام معاملات دهیاری اعم از خرید وفروش اموال منقول و غیرمنقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره.

۲۹ـ ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها.

۳۰ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.

۳۱ـ همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماریها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر.

۳۲ـ تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات .

۳۳ـ صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ و سایر مقررات.

۳۴ـ همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب.

۳۵ـ  معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امکانات .

۳۶ـ  همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط.

۳۷ـ مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط.

۳۸ـ پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی .

۳۹ـ  همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای طبیعی .

۴۰ـ گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (هـ) ماده (۶۸) قانون شوراها.

۴۱ـ همکاری با دستگاههای ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.

۴۲ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراخوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط.

۴۳ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.

۴۴ـ پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت.

۴۵ـ اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تاییدشورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه است.

۴۶ـ پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم.

۴۷ـ  شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کاربا همکاری دستگاه های ذی ربط.

بودجه و امور مالی

ماده ۱۱: اهالی روستا به منظور تاسیس دهیاری مبلغی را به عنوان خودیاری تاسیس دهیاری به حساب بانکی دهیاری که در یکی از نزدیک ترین شعب بانک های کشور به نام دهیاری افتتاح می شود واریز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهالی و شورا به وزارت کشور ارائه می نمایند.

تبصره ۱: میزان سرانه نقدی خودیاری و کمک های غیر نقدی اهالی براساس دستورالعملی تعییم می شود که وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره ۲: سرمایه غیر نقدی که از طریق اهالی تامین خواهد شد عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، ساختمان و تاسیسات که مورد استفاده دهیاری قرار می گیرد.

 تبصره ۳: کل سرمایه نقدی و غیر نقدی موضوع این ماده متعلق به دهیاری روستای محل است.

تبصره ۴: انتقال و واگذاری اموال و املاک دهیاری تابع آیین نامه مالی و معاملاتی دهیاری موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور- مصوب ۱۳۷۷- است.

 ماده ۱۲: سال مالی دهیاری از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود به استثنای اولین سال که آغاز آن تاریخ تاسیس دهیاری و پایان آن اسفندماه همان سال است.

ماده ۱۳: منابع درآمد دهیاری عبارتند از: عوارض مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۱۳۷۵ موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۴۵۹ / ت ۵۲۱۸۲۳ – مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ . عوارض صدور پروانه ساختمان با رعایت آیین نامه مندرج در بند (۱) این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط . دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری با تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش.

درآمد حاصل از کمک های دولتی و خودیاری بخش خصوصی ،

اعانات و هدایا در چهارچوب دستورالعمل های مربوط.

وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه می دهد با تصویب شورا و تایید بخشدار و رعایت دستورالعمل های مربوط.

کمک های دولت برای اجرای طرح های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه کل کشور.

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاص یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد تاسیسات عمومی و دولتی در محدوده قانونی روستا و حریم آن.

ماده ۱۴: کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می رسد.

ماده ۱۵: حقوق ماهانه دهیار از محل بودجه شورا مندرج در ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۰/ت ۲۱۰۶۸ ه – مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ و به استناد ماده (۹۴) قانون شوراها و با توجه به درجه دهیاری و دستورالعمل مربوط که از طریق وزارت کشور ابلاغ خواهد شد تعیین می شود.

ماده ۱۶: صدور احکام حقوقی و ماموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورا از طریق بخشدار صورت می گیرد.

ماده ۱۷: هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهیاری در قالب بودجه مصوب سالانه و طرح های مصوب شورا با رعایت مقررات مربوط انجام می شود.

 ماده ۱۸: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب های بانکی به امضای مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذی حساب دهیار است انجام می شود.

ماده ۱۹: دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر نماید و قبل از پایان اسفنذماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.

تبصره ۱: دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورا اقدام نماید.

 تبصره ۲: دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خردادماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت های مالی دهیاری را حسب اظهارنظر به شورا ارائه و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورت های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیار ابلاغ نماید.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌

آیین‌ نامه‌  اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ ۱۳۷۵

مصوب‌ هیات‌ وزیران‌۱۳۷۸/۷/۷

هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌۱۳۷۸/۷/۷بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور وبه‌ استناد مواد (۹۴) و (۷۷) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ – مصوب  ۱۳۷۵ – و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (۱۶) ماده  (۷۱) قانون‌ فوقالذکر،آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده (۷۷) و بند (۱۶) ماده  (۷۱) قانون‌ آیین‌ نامه‌  اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور وانتخاب‌ شهرداران‌ – مصوب  ۱۳۷۵ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود.

حسن‌ حبیبی‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور

ماده ۱:
شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاستهای‌ موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند.

ماده ۲:
وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ کالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شهر، شهرک‌ یا بخش‌ ذی‌ربط‌ باشد.

تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ که‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یابرای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرحهای‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ که‌ در قوانین‌ ومقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود.

ماده ۳:
عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماکن‌، واحدهای‌ صنفی‌،تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ که‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره  (۱) ماده  (۴) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ – مصوب‌۱۳۶۲ – و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (۶ و ۱۳) قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ – مصوب‌ ۱۳۶۲ – که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهرکها محدوده‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌کمیسیون‌ موضوع‌ ماده  (۱۳) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها – صوب  ۱۳۷۵ -رسیده‌ است‌، باشد.

تبصره ۱- در صورتی‌ که‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (۳) ماده (۲) قانون‌تاسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ – مصوب ۱۳۵۱ – و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده( ۱۷) اساسنامه‌ بنیادمسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ – صوب  ۱۳۶۶ -تعیین‌ شده‌ است‌، ملاک‌ خواهندبود.

تبصره۲ – مراجع‌ تصمیم‌ گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی‌ را که‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرک‌ یا مراکزجمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظرمراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند.

ماده ۴:
وصول‌ عوارضی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهرکها برعهده‌ مسیولان‌ اجرایی‌ شهرک‌ مربوط‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ وضمانتهای‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مکلف‌ به‌ دادن‌ رسیدرسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌.

ماده ۵:
نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شوراتعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌: وزارت‌ کشور به‌ استناد ماده (۹۴) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ – مصو ب  ۱۳۷۵- و به‌منظور تعمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ وشهرک‌ و همچنین‌ ایجاد یکنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر کشور،آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ می‌نماید.در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعملهای‌ موضوع‌ ماده  (۳۰)آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداریها مراعات‌ می‌گردد.

ماده ۶:
عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تعمین‌ هزینه‌های‌همان‌ شهر، روستا و یا شهرک‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرک‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد.

ماده ۷:
شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌تمام‌ یا بخشی‌ از هزینه‌های‌ طرحهای‌ خاص‌ خدماتی‌ یا عمرانی‌، عوارض‌خاصی‌ برای‌ مدت‌ و مورد معین‌ وضع‌ نمایند. عوارضی‌ که‌ از این‌ طریق‌وصول‌ می‌گردد، صرفاً در همان‌ مدت‌ و مورد تعیین‌ شده‌ در مصوبه‌ وضع‌عوارض‌، قابل‌ مصرف‌ می‌باشد.

ماده ۸:
مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ در مورد میزان‌، نحوه‌ محاسبه‌ ووصول‌ و سایر موضوعهای‌ مربوط‌ به‌ عوارضی‌ که‌ توسط‌ شوراها با رعایت‌ این‌آیین‌نامه‌ وضع‌ می‌شوند و یا عوارض‌ محلی‌ که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌وضع‌ شده‌ و موضوع‌ تبصره‌ ماده  (۲) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند، در موردعوارض‌ شهر به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در ماده  (۷۷) قانون‌ شهرداریها مقرر شده‌است‌ و در خصوص‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ که‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ بخش‌ و شهرک‌ وضع‌ شده‌ است‌، به‌ عهده‌ هیاتی‌ مرکب‌ از وزارت‌کشور، وزیر دادگستری‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا شهرک‌ می‌باشد.

تبصره‌: در مورد عوارض‌ شهر، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ ازتصمیمات‌ کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (۷۷) قانون‌ شهرداریها، دیوان‌ عدالت‌اداری‌ است‌ و در مورد نظر هیات‌ مذکور در قسمت‌ اخیر ماده‌ (۸) معترض‌می‌تواند به‌ مرجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نماید.

ماده ۹:
شوراها می‌توانند در هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا در زمان‌مقتضی‌ نسبت‌ به‌ موارد معافیت‌، کاهش‌، تخفیف‌ و لغو عوارضی‌ که‌ تصویب‌نموده‌اند، با توجه‌ به‌ سیاستهای‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ اتخاذ تصمیم‌ نمایند.

ماده ۱۰:
لغو، کاهش‌ و افزایش‌، اعطای‌ تخفیف‌ و یا معافیت‌ ازعوارض‌ که‌ قبل‌ از تشکیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ موضوع‌قانون‌ مصوب‌۱۳۷۵توسط‌ سایر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و موضوع‌تبصره‌ ‌  ماده (۲) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند به‌ عهده‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر،بخش‌ و شهرک‌ ذی‌ربط‌ می‌باشد.

ماده ۱۱:
عوارضی‌ که‌ تاکنون‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ ودارای‌ شرایط‌ مذکور در تبصره‌ ماده (۲) آیین‌نامه‌ است‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ درفهرست‌ پیوست‌ این‌ آیین‌نامه‌ کماکان‌ توسط‌ مراجعی‌ که‌ در مصوبات‌ مربوط‌به‌ وضع‌ عوارض‌ و اصلاحات‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ وصول‌ می‌شود و به‌ ترتیب‌مقرر در همان‌ مصوبات‌ به‌ مصرف‌ خواهند رسید. صادرات‌ غیر نفتی‌ در سال‌۱۳۷۸ مطابق‌ تبصره  (۵) قانون‌ بودجه‌ سال  ۱۳۷۸ از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌ از جمله‌ عوارض‌ شهرداری‌ به‌ استناد هر قانونی‌ که‌ وضع‌ شده‌ باشدمعاف‌ است‌.

تبصره‌: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ کمیته‌ای‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ وزارت‌کشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌بازرگانی‌، وزارت‌ صنایع‌، نماینده‌ دستگاه‌ ذی‌ربط‌ و نماینده‌ رییس‌ جمهور به‌منظور بررسی‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده  (۲) این‌ آیین‌نامه‌ و ارایه‌راه‌کارهای‌ لازم‌ در خصوص‌ مرجع‌ وضع‌، کاهش‌، افزایش‌ و اعطای‌ تخفیف‌ ومعافیت‌ از این‌ عوارض‌، نحوه‌ و چگونگی‌ وصول‌ و مصرف‌ آن‌، سهم‌ دستگاه‌وصول‌ کننده‌، مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ بین‌ مؤدی‌ و دستگاه‌ وصول‌ کننده‌ و سایرموارد مربوط‌ تشکیل‌ دهد. کمیته‌ مذکور کلیه‌ جوانب‌ موضوع‌ را ظرف‌ سه‌ ماه‌بررسی‌ و نتیجه‌ را از طریق‌ وزارت‌ کشور به‌ هیات‌ وزیران‌ منعکس‌ خواهدنمود. همچنین‌ این‌ کمیته‌ وظیفه‌ دارد عوارضی‌ را که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ است‌ و واجد اوصاف‌ مذکور در تبصره‌ ماده‌ (۲) این‌آیین‌نامه‌ می‌باشد، با این‌ آیین‌ نامه‌  و سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ انطباق  دهدو نتیجه‌ را برای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ مراجع‌ مسیول‌ ارایه‌ نماید.

فهرست‌ عوارض‌ غیرمحلی‌ موضوع‌ ماده  (۱۱) آیین‌نامه‌ پیوست‌ می‌باشد.

ماده ۱۲:
شوراهای‌ اسلامی‌ مکلفند نسخه‌ای‌ از مصوبات‌ مربوط‌ به‌عوارض‌ را ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌ همراه‌ مستندات‌ و گزارش‌توجیهی‌ آن‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ وزارت‌ کشور به‌ استانداری‌ محل‌ ارسال‌ نمایند.استانداریها مکلفند حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ پس‌ از وصول‌ چنین‌ مصوباتی‌مصوبه‌ شورا و ضمایم‌ آن‌ را به‌ همراه‌ نظرات‌ کارشناسی‌ خود و همچنین‌فهرستی‌ از عوارض‌ محلی‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ وصول‌ در محدوده‌ شهر، بخش‌ ویا شهرک‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده  (۳) و تبصره  (۱) همان‌ ماده‌ از این‌ آیین‌نامه‌)به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ نمایند. چنانچه‌ مصوبات‌ مزبور در مدت‌ یک‌ ماه‌ ازتاریخ‌ وصول‌ به‌ وزارت‌ کشور مورد ایراد یا لغو توسط‌ وزیر کشور واقع‌ نشد،شوراها مکلفند مصوبه‌ را از طریق‌ درج‌ در روزنامه‌ها و جراید محلی‌ یاروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار یا از طریق‌ انتشار اعلامیه‌ و یا هر طریق‌ دیگری‌ که‌جنبه‌ اعلان‌ عمومی‌ دارد، به‌ آگاهی‌ عموم‌ برسانند. عوارض‌ مربوط‌ از تاریخ‌اعلان‌ قابل‌ وصول‌ است‌.

تبصره‌: مصوبات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر تهران‌مستقیماً به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ می‌شود.

ماده ۱۳:
اجرای‌ مصوبات‌ ناظر به‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا افزایش‌عوارض‌ قبلی‌ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌در صورتی‌ که‌ قبل‌ از تنظیم‌ نهایی‌ لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور در دولت‌ به‌تصویب‌ شوراهای‌ اسلامی‌ ذی‌ربط‌ رسیده‌ باشد، از آغاز سال‌ مالی‌ بعدامکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی‌ که‌ بعد از تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ و قبل‌ ازپایان‌ همان‌ سال‌ تصویب‌ شده‌ باشد، مصوبه‌ از ابتدای‌ دومین‌ سال‌ مالی‌ بعداز تصویب‌ عوارض‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴:
شوراها موظفند به‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ عوارض‌علاوه‌ بر توجه‌ به‌ سیاستهای‌ کلی‌ که‌ در برنامه‌ پنجساله‌ و قوانین‌ بودجه‌سالیانه‌ اعلام‌ می‌شود، سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ مراعات‌نمایند:

الف‌) نیل‌ به‌ سمت‌ خودکفایی‌ شهرداری‌، دهیاری‌ و شهرک‌ مربوط‌ ازطریق‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ متناسب‌ با هزینه‌های‌ مورد نیاز؛

ب‌) رعایت‌ تناسب‌ میزان‌ عوارض‌ با ارایه‌ خدمات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ به‌اقشار و بخش‌های‌ مختلف‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیر دولتی‌؛

پ‌) جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ وضع‌ عوارض‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌وصول‌ می‌شوند؛

ت‌) تناسب‌ وضع‌ عوارض‌ در هر محل‌ با تولیدات‌ و درآمدهای‌ اهالی‌؛

ث‌) توجه‌ به‌ اثرات‌ تبعی‌ وضع‌ عوارض‌ بر اقتصاد محل‌؛

ج‌) هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در نظام‌ عوارض‌؛

چ‌) رعایت‌ اولویت‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ فروش‌ کالا وخدمات‌ بر سایر روش‌ها از جمله‌ روش‌ وضع‌ عوارض‌ مقطوع‌؛

ح‌) وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با ارزش‌ افزوده‌ زمین‌ ناشی‌ از تصمیمات‌مراجع‌ قانونی‌ و یا اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌؛

خ‌) جلوگیری‌ از وضع‌ عوارض‌ مضاعف‌ بر کالاهای‌ تولیدی‌؛

د) توجه‌ داشتن‌ به‌ رشد تولید و گسترش‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در منطقه‌ به‌هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ بر تولید؛

ذ) محاسبه‌ وصول‌ عوارض‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌ بر اساس‌ فروش‌واقعی‌ در دوره‌ مورد نظر؛

ر) خودداری‌ از وضع‌ عوارض‌ بر کالاهای‌ صادراتی‌؛

ز) توجه‌ به‌ اقشار کم‌ درآمد هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌،معافیت‌ و نظایر آن‌؛

ژ) رعایت‌ حال‌ ایثارگران‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت‌و نظایر آن‌؛

س‌) اعمال‌ رویه‌های‌ تشویقی‌ برای‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ عوارض‌؛

ش‌) وضع‌ بدون‌ تبعیض‌ عوارض‌ براساس‌ اصل (۳) قانون‌ اساسی‌.

تبصره‌: افزایش‌ میزان‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ زودتر از یک‌سال‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و وضع‌ عوارض‌ جدید و افزایش‌ عوارض‌ قبلی‌عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمی‌شود.

ماده ۱۵:
نسبت‌ عوارض‌ شهر، روستا و شهرک‌ با درآمدها، عرضه‌ کالاهاو خدمات‌ و سایر موضوعات‌ حداکثر براساس‌ نرخی‌ است‌ که‌ سالانه‌ توسط‌وزارت‌ کشور پیشنهاد شده‌ است‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد. مادام‌که‌ این‌ نسبت‌ در هر سال‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌، نسبت‌ تعیین‌ شده‌ درسال‌ قبل‌ مجری‌ خواهد بود. برای‌ تعیین‌ حداکثر (سقف‌) نسبت‌ عوارض‌ به‌درآمدها و عواید محلی‌ باید استاندارد هزینه‌های‌ عمرانی‌، اداری‌ و خدماتی‌شهرداریها توسط‌ وزارت‌ کشور با هماهنگی‌ کمیته‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده (۱۱)این‌ آیین‌نامه‌ تنظیم‌ و به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ گردد. در تنظیم‌ استانداردهاباید سهم‌ هزینه‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیمات‌ مراجع‌ ملی‌ یا فرامحلی‌ درطرحهای‌ عمرانی‌ و یا خدماتی‌ و یا در اجرای‌ طرحهای‌ جامع‌ و هادی‌ درشهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می‌شود، به‌ طور جداگانه‌ مشخص‌ گردد.

تبصره‌: در سال‌ جاری‌ و مادام‌ که‌ استانداردها و نسبت‌های‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تعیین‌ نشده‌اند، مجموع‌ عوارض‌ وصولی‌ در هر محل‌ با رعایت‌ ماده (۳)این‌ آیین‌نامه‌ نباید در مورد درآمدها بیش‌ از حداکثر دو درصد درآمدسالیانه‌، در مورد فروش‌ کالاها یا خدمات‌ بیش‌ از حداکثر دو درصد قیمت‌عمده‌ فروشی‌ و در مورد دارایی‌ و ثروت‌ بیش‌ از حداکثر نیم‌ درصد ارزش‌معاملاتی‌ آن‌ با احتساب‌ میزان‌ عوارض‌ قابل‌ وصول‌ موجود باشد.

ماده ۱۶:
شوراها می‌توانند براساس‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود از طریق‌جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ با استفاده‌ از روش‌ انتشار اوراِ مشارکت‌ و سایر روشهابا رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌ تعمین‌ منابع‌ مالی‌ مورد نیازاتخاذ تصمیم‌ نمایند.

ماده ۱۷:
وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ سازمانها و مراکز ذی‌ربط‌آموزشهای‌ لازم‌ را جهت‌ توجیه‌ این‌ آیین‌نامه‌ و سایر آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌اعضای‌ شوراها ارایه‌ نماید. وزارت‌ کشور مسیول‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرا ورعایت‌ این‌ آیین‌ نامه‌  در مورد مصوبات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ عوارض‌ توسط‌شوراها در سراسر کشور است‌.

حسن‌ حبیبی‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور

 قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ کشور

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ۱۳۷۷/۴/۱۴

ماده‌ واحده‌ – به‌ وزارت‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ منظور اداره‌ امورروستاها، سازمانی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ با توجه‌ به‌ موقعیت‌ محل‌ با درخواست‌اهالی‌ و به‌ صورت‌ خودکفا با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ در این‌ روستاهاتاسیس‌ نماید.این‌ سازمانها نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ محسوب‌ می‌گردند.

تاسیس‌ دهیاریهای‌ مذکور به‌ هیچ‌ وجه‌ مانع‌ اقدامات‌ و کمکهای‌ دولت‌در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ عمران‌ و آبادی‌ روستاهای‌ مذکور نخواهد شد.

تبصره  ۱- آیین‌ نامه‌  نحوه‌ اداره‌ امور و مقررات‌ استخدامی‌ و مالی‌دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  ۲- اساسنامه‌ و تشکیلات‌ سازمان‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشوربا همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  ۳- بودجه‌ دهیاریها و اعتبارات‌ مورد نیاز اداره‌ امور روستا باپیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد رسید

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌، انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌شوراهای‌ اسلامی‌ روستا ونحوه‌ انتخاب‌ دهیار

مصوب‌ هیات‌ وزیران  ۱۳۷۸/۱/۱۱

هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخه‌۱۳۷۸/۱/۱۱ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده (۹۴) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب ۱۳۷۵آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌،انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستاها و نحوه‌ انتخاب‌ دهیاررا به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:

ماده ۱:
در این‌ آیین‌نامه‌ جهت‌ رعایت‌ اختصار به‌ جای‌ عبارت‌ قانون‌تشکیلات‌ وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌مصوب‌۱۳۷۵/۳/۱ عبارت‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و به‌ جای‌ عناوین‌شورای‌ اسلامی‌ روستا و حوزه‌ انتخابیه‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ ترتیب‌ ازکلمه‌های‌ شورا و روستا استفاده‌ می‌شود.

ماده ۲:
اعضای‌ شورا موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ پس‌ ازقطعی‌ شدن‌ انتخابات‌ در روزی‌ که‌ بخشداری‌ به‌ طور کتبی‌ اعلام‌ می‌نمایداولین‌ جلسه‌ خود را در حضور بخشدار یا نماینده‌ وی‌ و به‌ ریاست‌ مسن‌ترین‌عضو حاضر تشکیل‌ دهند و به‌ شرح‌ زیر سوگند یاد کنند و آن‌ را امضا نمایند:

من‌ در برابر کلام‌ا… مجید: به‌ خداوند متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ و با تکیه‌بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ که‌ در حفظ‌ امانت‌ و انجام‌ هر چه‌ بهتروظایفم‌ و خدمت‌ به‌ مردم‌ کوشا باشم‌ و قانون‌ اساسی‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌کشور را در چارچوب‌ وظایف‌ و اختیارات‌ خود مراعات‌ نمایم‌ و در همه‌زمینه‌ها عدالت‌ و انصاف‌ را در نظر داشته‌ و مادام‌ که‌ در شورای‌ اسلامی‌ روستاعضویت‌ دارم‌ در رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و پیشرفت‌ امور روستا اهتمام‌ نمایم‌.

تبصره ۱- پیروان‌ اقلیتهای‌ دینی‌ رسمی‌، به‌ جای‌ کلام‌ ا… مجید باید به‌کتاب‌ مقدس‌ خود سوگند یاد کنند.

تبصره ۲- هرگاه‌ فرد جدیدی‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ شورا داخل‌ شودموظف‌ است‌ در ابتدای‌ اولین‌ جلسه‌ حضور در شورا به‌ ترتیب‌ مذکور در متن‌ماده‌، سوگند یاد نماید.

ماده ۳:
سِمَت‌ اعضا در شوراهای‌ با پنج‌ عضو عبارت‌ از رییس‌، نایب‌رییس‌ و حداقل‌ یک‌ منشی‌ و در شوراهای‌ دارای‌ سه‌ عضو رییس‌، نایب‌ رییس‌و منشی‌ می‌باشد که‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ از سوی‌ اعضای‌ شورا انتخاب‌می‌شوند.

ماده ۴:
در اولین‌ جلسه‌ شورا، پس‌ از انجام‌ مراسم‌ تحلیف‌، در حضوربخشدار یا نماینده‌ وی‌ اعضای‌ حاضر باید اقدام‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ داخلی‌نموده‌ از بین‌ خود هیات‌ رییسه‌ شورای‌ مذکور، در ماده (۳) این‌ آیین‌ نامه‌  رابرای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ نمایند.

ماده ۵:
در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از اعضا بنا به‌ دلایلی‌ از عضویت‌ شوراخارج‌ شود، شورا موظف‌ است‌ در اولین‌ جلسه‌ پس‌ از قطعیت‌ یافتن‌ خروج‌آن‌ عضو مراتب‌ را کتباً به‌ بخشداری‌ محل‌ گزارش‌ دهد تا بخشداری‌ از اعضای‌علی‌البدل‌ با احتساب‌ آرای‌ آنان‌ دعوت‌ به‌ شرکت‌ در جلسات‌ و طی‌ مراحل‌مورد نیاز، مانند صدور کارت‌ شناسایی‌ و اطلاع‌ از سمت‌ عضو جدید در شورا،را بنماید.

تبصره‌: در صورتی‌ که‌ عضو خارج‌ شده‌ از شورا رییس‌ یا نایب‌رییس‌باشد شورا باید در جلسه‌ای‌، با هماهنگی‌ بخشدار و حضور نماینده‌ وی‌،رییس‌ یا نایب‌رییس‌ را برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ هیات‌ رییسه‌ انتخاب‌ نماید.

ماده ۶:
فرد یا افرادی‌ که‌ از عضویت‌ شورا خارج‌ می‌شوند موظفندحداکثر ظرف‌ مدت‌ دو روز پس‌ از قطعیت‌ خروج‌، کارت‌ عضویت‌ خود راتحویل‌ بخشداری‌ ذی‌ربط‌ نمایند و رسید دریافت‌ دارند.

ماده ۷:
مهر شورا، حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ از شروع‌ به‌ کار رسمی‌شورا توسط‌ بخشدار تحویل‌ رییس‌ شورا می‌گردد.

ماده ۸:
اعضای‌ شورا حق‌ تفویض‌ اختیارات‌ خود را به‌ سایرین‌ اعم‌ ازعضو و غیر عضو ندارند.

ماده ۹:
شورای‌ روستاهای‌ واقع‌ در حریم‌ شهرها موظف‌ به‌ رعایت‌مقررات‌ مربوط‌ به‌ حریم‌ شهرها می‌باشند.

ماده ۱۰:
رییس‌ شورا مانند سایر اعضا دارای‌ یک‌ حق‌ رأی‌ می‌باشد ووظایف‌ او عبارت‌ است‌ از مسئولیت‌ امور اداری‌ و مالی‌ شورا، تنظیم‌ بودجه‌شورا، تعیین‌ زمان‌ و اداره‌ جلسات‌ عادی‌ فوِالعاده‌ شورا و در صورت‌ لزوم‌دعوت‌ از اعضا جهت‌ شرکت‌ در جلسات‌ تقسیم‌ کار بین‌ اعضا برای‌ پیگیری‌مصوبات‌ دفاع‌ از حقوِ و منافع‌ شورا در مقابل‌ غیر و اقامه‌ دعوی‌ درخواست‌گزارش‌ کار از اعضا، امضا و مهر کردن‌ کلیه‌ اسناد و مکاتبات‌ شورا، ایجادهماهنگی‌ و ارتباط‌ با شورای‌ اسلامی‌ بخش‌، دهداری‌ و سایر دستگاههای‌اجرایی‌، پیگیری‌ امور مربوط‌ به‌ دهیاری‌ و در خواست‌ گزارش‌ کتبی‌ عملکردماهانه‌ از دهیار.

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ حضور رییس‌ شورا، مسئولیت‌ اداره‌ جلسات‌شورا و سایر وظایف‌ به‌ عهده‌ نایب‌ رییس‌ آن‌ می‌باشد.

ماده ۱۱:
وظایف‌ منشی‌ یا منشیان‌ شورا عبارت‌ از تهیه‌ و تدوین‌صورت‌جلسات‌، تهیه‌ متن‌ نامه‌ها، ثبت‌ و شماره‌ گذاری‌ آنها، تهیه‌ گزارش‌ ازعملکرد شورا، حفظ‌ و نگهداری‌ دفاتر و صورت‌جلسات‌ در محل‌ شورا، انجام‌امور خزانه‌داری‌ شورا از قبیل‌ مسئولیت‌ حسابداری‌، همکاری‌ با رییس‌ شورادر تنظیم‌ بودجه‌ و اصلاح‌ یا متمم‌ آن‌، تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ شورا، ثبت‌ وضبط‌ صورت‌ کلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ شورا و حسابرسی‌ اولیه‌ از فعالیتهای‌مالی‌ شورا و دهیار از قبیل‌ درآمدها، هزینه‌ها و موجودی‌ در پایان‌ هر سال‌مالی‌ طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ می‌باشد.

تبصره‌: در صورت‌ غیبت‌ منشی‌ یا منشیان‌ شورا، وظایف‌ آنان‌ از سوی‌نایب‌ رییس‌ شورا انجام‌ می‌شود.

ماده ۱۲:
جلسات‌ شورا با حضور حداقل ۲ نفر در شوراهای‌ دارای ۳عضو و ۴ نفر در شوراهای‌ دارای ۵ عضو تشکیل‌ می‌شود و تصمیمات‌ آن‌ بارأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضران‌ معتبر می‌باشد.

تبصره‌: حداقل‌ آرای‌ لازم‌ برای‌ تصویب‌ تصمیمات‌ در جلساتی‌ که‌ با ۵یا ۴ نفر تشکیل‌ می‌شود سه‌ رأی‌ و در جلساتی‌ که‌ با ۳ یا ۲ نفر تشکیل‌می‌یابد دو رأی‌ می‌باشد.

ماده ۱۳:
محل‌ دهیاری‌ و محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ شورا و همچنین‌ مکان‌نگهداری‌ دفاتر اسناد و مدارک‌ شورا باید در مکان‌ مشخص‌ و مناسب‌ بوده‌ و باهماهنگی‌ شورای‌ بخش‌ تعیین‌ شود.

ماده ۱۴:
جلسات‌ شورا به‌ طور مستمر ماهی‌ دوبار تشکیل‌ می‌شود ودر صورت‌ نیاز جلسات‌ فوِالعاده‌ و اضطراری‌ شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار رییس‌ شورا یا سه‌ نفر از اعضا در شوراهای‌ دارای‌ پنج‌ عضو و دو نفر از اعضا درشوراهای‌ دارای‌ سه‌ عضو تشکیل‌ می‌شود.

ماده۱۵:
شورا با تعیید شورای‌ بخش‌ می‌تواند فعالیتهای‌ سالانه‌ وهمچنین‌ برنامه‌های‌ آینده‌ شورا را که‌ جنبه‌ عمومی‌ دارد پس‌ از تصویب‌ درجلسات‌ شورا با وسایل‌ ممکن‌ به‌ اطلاع‌ اهالی‌ روستا برساند.

ماده ۱۶:
هر گاه‌ شورا نظرخواهی‌ از اهالی‌ حوزه‌ انتخابیه‌ خود در زمینه‌موضوع‌ یا موضوعاتی‌ را ضروری‌ تشخیص‌ دهد با تعیید بخشدار ذی‌ربط‌می‌تواند اقدام‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ عمومی‌ از اهالی‌ نماید.

ماده ۱۷:
موضوع‌ یا موضوعات‌ مختلف‌ قابل‌ طرح‌ در شورا با تشخیص‌رییس‌ درخواست‌ هر یک‌ از اعضا یا تقاضای‌ کتبی‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌،بخشدار یا دهیار ذی‌ربط‌ در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸:
صورت‌جلسات‌ شورا باید به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ در آن‌تاریخ‌ و دستور کار هر جلسه‌، اسامی‌ اعضای‌ حاضر و غایب‌، تعداد آرای‌مثبت‌ و منفی‌ اعضا به‌ هر یک‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌، اسامی‌ مدعوین‌ وحاضران‌ به‌ همراه‌ ریوس‌ مطالب‌ مطروح‌ در جلسه‌ و تمامی‌ مصوبات‌ آمده‌باشد.

تبصره ۱- کلیه‌ اعضای‌ حاضر باید ذیل‌ صورت‌ جلسات‌ شورا را امضا یامهر نمایند.

تبصره ۲- مدعوین‌ و حاضران‌ در صورت‌ تشخیص‌ شورا می‌توانند ذیل‌صورت‌ جلسات‌ را امضا، انگشت‌ یا مهر نمایند.

ماده ۱۹:
شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ هر جلسه‌ نسخه‌ای‌ از کلیه‌مصوبات‌ خود در آن‌ جلسه‌ و در صورت‌ نیاز به‌ پیوست‌ سوابق‌ و مطالب‌ مفیددیگر را جهت‌ اطلاع‌ بخشدار و شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ داردهمچنین‌ نسخه‌ای‌ از مصوباتی‌ را که‌ مربوط‌ به‌ دستگاههای‌ دیگر است‌ به‌ آن‌دستگاه‌ ارسال‌ دارد.

ماده ۲۰:
شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ نیمه‌ دوم‌ فروردین‌ هر سال‌گزارش‌ کار سالانه‌ خود را طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ ونسخه‌ اصل‌ را جهت‌ اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و نسخه‌ دوم‌ را به‌ منظوراطلاع‌ بخشدار محل‌ ارسال‌ کند و نسخه‌ سوم‌ را به‌ عنوان‌ سابقه‌ در بایگانی‌شورا ثبت‌ و نگهداری‌ نماید.

ماده ۲۱:
تمامی‌ مکاتبات‌ شورا باید طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ دارای‌تاریخ‌، شماره‌ ثبت‌ در دفتر شورا، نام‌ کامل‌ گیرنده‌ و موضوع‌ نامه‌ باشد وحداقل‌ در چهار نسخه‌ تنظیم‌ شود و نسخه‌ اول‌ برای‌ اداره‌ یا سازمان‌ موردنظر و نسخه‌ دوم‌ برای‌ بخشدار و نسخه‌ سوم‌ برای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ارسال‌ و نسخه‌ چهارم‌ به‌ عنوان‌ سابقه‌ در بایگانی‌ شورا نگهداری‌ شود.

ماده ۲۲:
تمامی‌ مکاتبات‌ شورا باید ممهور به‌ مهر شورا و امضای‌رییس‌ و در صورت‌ غیبت‌ او نایب‌ رییس‌ شورا باشد.

ماده ۲۳:
شورا می‌تواند با مسئولان‌ اجرایی‌ تا سطح‌ شهرستان‌مستقیماً مکاتبه‌ نماید و در صورت‌ نیاز به‌ مکاتبه‌ با مسئولان‌ بالاتر از طریق‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و در صورت‌ نبودن‌ شورای‌ بخش‌ از طریق‌ بخشدارمحل‌ اقدام‌ نماید.

ماده ۲۴:
شورا باید دارای‌ دفاتر مجزایی‌ جهت‌ ثبت‌ صورت‌ جلسات‌،حضور و غیاب‌ اعضا در جلسات‌ و نامه‌های‌ دریافتی‌ و ارسالی‌ طبق‌دستورالعملهای‌ مربوط‌ باشد.

ماده ۲۵:
مصوبات‌ شورا پس‌ از ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌. مگرآنکه‌ ظرف‌ مدت‌ مزبور مسئولان‌ اجرایی‌ مربوط‌ به‌ مصوبه‌ اعتراض‌ نمایند که‌در این‌ صورت‌ با رعایت‌ ماده (۸۰) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور عمل‌خواهد شد. نظر هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مبنی‌ بر تعیید یا رد مصوبه‌ قطعی‌و لازم‌الاجرا است‌. چنانچه‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ظرف‌ مدت ۱۵ روز نظرخود را اعلام‌ ننماید مصوبه‌ لازم‌الاجرا است‌.

ماده ۲۶:
در صورت‌ نیاز به‌ حضور دهیار در جلسات‌، شورا می‌تواندطی‌ دعوتنامه‌ کتبی‌ و با تعیین‌ زمان‌ و دستور کار جلسه‌ از او جهت‌ شرکت‌دعوت‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و دهیار موظف‌ به‌ شرکت‌ در جلسه‌ مزبور می‌باشد.

ماده ۲۷:
در صورت‌ خودداری‌ دهیار از شرکت‌ در جلسه‌، شورامی‌تواند به‌ دهیار تذکر کتبی‌ دهد و در صورت‌ تکرار مجدد توبیخ‌ و یا برطبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوطه‌ وی‌ را عزل‌ نماید.

ماده ۲۸:
در صورت‌ درخواست‌ کتبی‌ شورای‌ بخش‌، بخشدار و یا دیگردستگاههای‌ وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذی‌ربط‌ از شورا جهت‌ تشکیل‌جلسه‌ مشتمل‌ بر زمان‌ دستورکار و ضرورت‌ تشکیل‌ جلسه‌، شورا موظف‌ به‌برگزاری‌ جلسه‌ فوِالعاده‌ می‌باشد.

ماده ۲۹:
شورا در صورت‌ نیاز و با مسئولیت‌ خود می‌تواند به‌ منظورمشورت‌ در زمینه‌ موضوع‌ یا موضوعاتی‌ که‌ در دستور کار خود قرار داده‌ است‌از نمایندگان‌ دستگاههای‌ ذی‌ربط‌ در روستا و یا شخص‌ یا اشخاص‌ غیر عضودعوت‌ به‌ همکاری‌ نماید.

ماده ۳۰:
شورا می‌تواند در ارتباط‌ با وظایف‌ خود اطلاعات‌ مورد نیاز رااز دستگاهها، ادارات‌ و سازمانهای‌ دولتی‌، درخواست‌ نماید و آن‌ ادارات‌ وسازمانها موظف‌ به‌ همکاری‌ می‌باشند.

ماده ۳۱:
شورا مکلف‌ است‌ یک‌ ماه‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ قانونی‌ خودصورتی‌ از کلیه‌ فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی‌ که‌ در طول‌ دوره‌ فعالیت‌قانونی‌ خود به‌ اجرا گذارده‌ است‌ و یا در دست‌ اجرا دارد در سه‌ نسخه‌ تهیه‌ ونسخه‌ اول‌ و دوم‌ را برای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و بخشداری‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ ونسخه‌ آخر را جهت‌ ثبت‌ در سوابق‌ شورا نگهداری‌ نماید.

ماده ۳۲:
هر گاه‌ عضوی‌ بیش‌ از ۶ جلسه‌ متوالی‌ و یا دوازده‌ جلسه‌ غیرمتوالی‌ در طول‌ یکسال‌ بدون‌ داشتن‌ عذر موجه‌ (به‌ تشخیص‌ شورا) درجلسات‌ شورا شرکت‌ نکند، موضوع‌ برای‌ سلب‌ عضویت‌ وی‌ به‌ هیات‌ حل‌اختلاف‌ استان‌ موضوع‌ ماده (۸۲) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور ارجاع‌خواهد شد.

ماده ۳۳:
در صورت‌ درخواست‌ بخشداری‌ ذی‌ربط‌ مبنی‌ بر معرفی‌عضو منتخب‌ شورا برای‌ تکمیل‌ اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌، شورا موظف‌است‌ فردی‌ را از بین‌ اعضای‌ خود انتخاب‌ و در موعد مقرر به‌ بخشداری‌معرفی‌ نماید.

ماده ۳۴:
ماده  ۳۴- هرگاه‌ شورا در اثر فوت‌، استعفا و یا سلب‌ عضویت‌ اعضای‌اصلی‌ و علی‌البدل‌ حد نصاب‌ لازم‌، مندرج‌ در ماده (۱۳) این‌ آیین‌نامه‌ را برای‌تشکیل‌ جلسات‌ از دست‌ دهد طبق‌ ماده (۳۱) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور عمل‌ می‌شود.

ماده ۳۵:
شورا موظف‌ به‌ همکاری‌ با شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ جهت‌گردآوری‌ اطلاعات‌ صحیح‌ به‌ منظور وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با تولیدات‌کشاورزی‌ و درآمدهای‌ کسب‌ و پیشه‌ اهالی‌ روستا به‌ منظور تعمین‌ بخشی‌ ازبودجه‌های‌ عمرانی‌ حوزه‌ بخش‌ می‌باشد.

ماده۳۶:
شورا موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌جمع‌آوری‌ عوارض‌ وضع‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و واریز آن‌ به‌حسابهای‌ مربوطه‌ از سوی‌ مؤدیان‌ و یا دهیار، نظارت‌ کامل‌ داشته‌ باشد.

ماده ۳۷:
تمامی‌ درآمدها اعم‌ از کمکهای‌ بلاعوض‌ مردم‌، عوارض‌دریافتی‌ از اهالی‌، در صورت‌ تخصیص‌، کمکهای‌ دولت‌ برای‌ اجرای‌برنامه‌های‌ عمرانی‌ و سایر ردیفهای‌ دریافتی‌ باید بر طبق‌ برنامه‌هایی‌ که‌ قبلاًبه‌ صورت‌ بودجه‌ سالانه‌ و در قالب‌ طرحهای‌ عمرانی‌ و یا مصارف‌ جاری‌ به‌تصویب‌ شورا و تعیید شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ رسیده‌ است‌ و با رعایت‌ قوانین‌ ومقررات‌ مربوطه‌ به‌ مصرف‌ عمران‌ و آبادانی‌ روستا برسد.

تبصره ۱- در صورت‌ نیاز به‌ اجرای‌ برنامه‌ جدید در طی‌ ایام‌ سال‌ و پس‌از تصویب‌ بودجه‌ سالانه‌، شورا می‌تواند در صورت‌ الحاِ به‌ بودجه‌ سالانه‌ آن‌برنامه‌ را تنظیم‌ و پس‌ از تعیید شورای‌ بخش‌ اجرا نماید.

تبصره ۲- در مواردی‌ که‌ طرحهای‌ مشترک‌ به‌ وسیله‌ چند روستا به‌مورد اجرا گذارده‌ می‌شود انجام‌ آن‌ علاوه‌ بر تصویب‌ شورا، باید با هماهنگی‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ باشد.

ماده ۳۸:
شورا و دهیار موظفند به‌ منظور حفظ‌ و نگهداری‌ کلیه‌ وجوه‌دریافتی‌ و درآمدهایی‌ که‌ در طول‌ هر دوره‌ فعالیت‌ قانونی‌ تحصیل‌می‌نمایند حسابی‌ را در نزد یکی‌ از نزدیکترین‌ شعب‌ بانکهای‌ کشور به‌ نام‌شورا افتتاح‌ نمایند و تمامی‌ وجوه‌ نقد را به‌ محض‌ وصول‌ به‌ آن‌ حساب‌ واریزکنند.

ماده ۳۹:
هر گونه‌ برداشت‌ از حساب‌ موجودی‌ و اعتبارات‌ شورا، بایددر قالب‌ بودجه‌ سالانه‌ و طرحها و مخارجی‌ که‌ از قبل‌ به‌ تصویب‌ شورا رسیده‌است‌، با امضای‌ رییس‌ و امضای‌ منشی‌ و مهر شورا باشد.

ماده ۴۰:
شورا مکلف‌ است‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مالی‌ خود و دهیاری‌ را اعم‌از درآمد، مخارج‌ و مانده‌ حسابها، به‌ طور نوبه‌ای‌ و بر طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌به‌ اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ برساند.

ماده ۴۱:
شورا باید در پایان‌ هر سال‌ مالی‌ ترازنامه‌ مالی‌ خود و دهیاری‌را طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ جهت‌ اطلاع‌ عموم‌ اهالی‌ به‌ طریق‌ ممکن‌ انتشاردهد.

ماده ۴۲:
شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ هر سال‌ شمسی‌ و با توجه‌ به‌برنامه‌های‌ چهار ساله‌ دوره‌ خود و برآورد عواید و در آمدهای‌ سال‌ آتی‌بودجه‌ جاری‌ و عمرانی‌ شورا برای‌ سال‌ آینده‌ را در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ نماید ودر اولین‌ روز اسفند همان‌ سال‌ نسخه‌ اصل‌ را برای‌ بخشدار مربوطه‌ و نسخه‌دوم‌ را به‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ ارسال‌ و نسخه‌ سوم‌ را به‌ عنوان‌ سابقه‌ دردفاتر شورا بایگانی‌ نماید.

تبصره‌: شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و بخشدار مربوطه‌ می‌توانند نظرات‌اصلاحی‌ و تکمیلی‌ خود را حداکثر تا دو هفته‌ قبل‌ از پایان‌ سال‌ به‌ شورا اعلام‌نمایند تا در صورت‌ تجدیدنظر آن‌ را در شورا مطرح‌ و پس‌ از تصویب‌ به‌صورت‌ متمم‌ بودجه‌ به‌ مراجع‌ مذکور ارسال‌ دارند.

ماده ۴۳:
تمامی‌ اموال‌ دهیاری‌ اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ به‌ ترتیب‌تحویل‌ اعضای‌ شورا و دهیار می‌باشد و اعضای‌ شورا و دهیار در مقابل‌ حفظ‌و نگهداری‌ آن‌ مسئول‌ می‌باشند.

ماده ۴۴:
خرید یا فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ و اجاره‌ مکانهای‌لازم‌ برای‌ شورا و دهیاری‌ یا کرایه‌ دادن‌ اماکن‌ متعلق‌ به‌ دهیاری‌، با تصویب‌دو سوم‌ کل‌ اعضا و طی‌ ضوابط‌ قانونی‌ قابل‌ اجرا می‌باشد و خرید یا فروش‌اموال‌ غیر منقول‌ شورا و دهیاری‌ علاوه‌ بر تصویب‌ دو سوم‌ اعضا و طی‌ مراحل‌فوِق باید با توافق‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ صورت‌ گیرد.

تبصره‌: عواید حاصل‌ از فروش‌ و اجاره‌ داراییهای‌ دهیاری‌ باید به‌ محض‌دریافت‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ دهیاری‌ واریز شود.

ماده ۴۵:
مخارج‌ اداری‌ شورا از قبیل‌ تهیه‌ اثاثیه‌ و وسایل‌ اداری‌، دفاترو حق‌الزحمه‌ شرکت‌ اعضا در جلسات‌، از محل‌ بودجه‌ ماده (۳۷) این‌آیین‌نامه‌ تعمین‌ می‌شود.

تبصره‌: نحوه‌ و میزان‌ حق‌الزحمه‌ شرکت‌ اعضا در جلسات‌ طبق‌دستورالعملی‌ است‌ که‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۴۶:
دهیار موظف‌ است‌ در پایان‌ دوره‌ فعالیت‌ قانونی‌ خود صورت‌کاملی‌ از کلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ شورا و دهیاری‌ را تنظیم‌ و در اولین‌ روزشروع‌ به‌ کار رسمی‌ دهیار جدید آن‌ را به‌ وی‌ طبق‌ صورت‌جلسه‌ جدیدتحویل‌ نماید و نسخه‌هایی‌ از آن‌ را به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌ وبخشداری‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ نماید.

ماده ۴۷:
فعالیت‌ دهیار در سمت‌ دهیار، تمام‌ وقت‌ می‌باشد و حقوِماهیانه‌ وی‌ از محل‌ بودجه‌ ماده (۳۹) این‌ آیین‌نامه‌ با تصویب‌ شورا تعمین‌می‌شود.

تبصره ۱ در حوزه‌ انتخابیه‌ کمتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت‌، فعالیت‌ دهیارنیمه‌ وقت‌ می‌باشد و در صورت‌ نیاز به‌ کار تمام‌وقت‌، با توافق‌ شورای‌ بخش‌ وارایه‌ راههای‌ تعمین‌ حقوِ وی‌ امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۴۸:
چنانچه‌ شورا به‌ وجود فردی‌ شاغل‌ در دستگاههای‌ دولتی‌ ویا وابسته‌ به‌ دولت‌ برای‌ تصدی‌ سمت‌ دهیار نیاز داشته‌ باشد می‌تواند به‌عنوان‌ معمور به‌ خدمت‌ از طریق‌ بخشداری‌ از سازمان‌ متبوع‌ درخواست‌نماید.

ماده۴۹:
شورا موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت ۱۵ روز پس‌ از آغاز دوره‌فعالیت‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده (۵۵) این‌ آیین‌نامه‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌دهیار انتخاب‌ و به‌ منظور صدور حکم‌ و کارت‌ دهیاری‌ به‌ بخشداری‌ محل‌معرفی‌ نماید.

ماده ۵۰:
شورا حق‌ نظارت‌ بر حسن‌ اداره‌ دهیاری‌، اجرای‌ مصوبات‌شورا و حفظ‌ و نگهداری‌ سرمایه‌ها و داراییهای‌ نقدی‌ و جنسی‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ که‌ در اختیار دهیاری‌ می‌باشد و همچنین‌ حساب‌ درآمد و هزینه‌ آن‌را دارد.

ماده ۵۱:

شرایط‌ احراز سمت‌ دهیار:

الف‌) تابعیت‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

ب‌) اعتقاد به‌ مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌

ج‌) داشتن‌ حداقل ۲۵ سال‌ و حداکثر ۶۵ سال‌ سن‌ و حتی‌المقدور تأهل‌

د) سکونت‌ در زمان‌ تصدی‌ سمت‌ دهیار در روستا

هـ) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ و روحی‌ برای‌ انجام‌ کار

و) دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ وجود فرد با تحصیلات‌ مناسب‌، شورا می‌تواند باتوافق‌ شورای‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ فردی‌ با تحصیلات‌ کمتر برای‌ تصدی‌سمت‌ دهیار اقدام‌ نماید.

ز) داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.

ح‌) نداشتن‌ سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌ از تمام‌ یابعضی‌ حقوِ ق اجتماعی‌ باشد.

ط‌) داشتن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و یا معافیت‌ دایم‌ ازخدمت‌

ی‌) عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار دولتی‌ در زمان‌ تصدی‌ سمت‌ دهیاری‌

ک‌) اشتغال‌ تمام‌ وقت‌ در سمت‌ دهیاری‌

ل‌) دهیار نمی‌تواند همزمان‌ عضو شورای‌ روستا باشد

تبصره‌: در حوزه‌های‌ انتخابیه‌ کمتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت‌ که‌ دهیار به‌طور نیمه‌وقت‌ فعالیت‌ می‌نماید رعایت‌ بند «ی‌» و «ک‌» الزامی‌ نمی‌باشد.

ماده ۵۲:
مدت‌ خدمت‌ دهیار از زمان‌ صدور حکم‌ شروع‌ به‌ کار رسمی‌چهار سال‌ می‌باشد و انتخاب‌ مجدد وی‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌: دهیار موظف‌ است‌ حداکثر یک‌ هفته‌ پس‌ از پایان‌ خدمت‌ ازسمت‌ دهیاری‌، کارت‌ و حکم‌ خود را تسلیم‌ شورا نماید.

ماده ۵۳:
دهیار موظف‌ است‌ در بدو خدمت‌ و پس‌ از آن‌ در مواقعی‌ که‌از قبل‌ توسط‌ بخشدار اعلام‌ می‌گردد براساس‌ برنامه‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ازسوی‌ وزارت‌ کشور آموزشهای‌ مورد نیاز را طی‌ نماید.

ماده ۵۴:
خدمت‌ دهیار در موارد زیر به‌ پایان‌ می‌رسد:

۱- فوت‌ و جنون‌

۲- از دست‌ دادن‌ هر یک‌ از شرایط‌ احراز سمت‌ دهیار به‌ تشخیص‌شورای‌ روستا

۳- قبول‌ استعفا از سمت‌ دهیاری‌ توسط‌ شورا

۴- عزل‌ دهیار با رأی‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورا (با رعایت‌ مقررات‌ مربوطه‌)

۵- عدم‌ حضور در محل‌ خدمت‌ بیشتر از ۱۵ روز بدون‌ کسب‌ مجوز ازشورا و یا نداشتن‌ عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ شورا

۶- صدور حکم‌ محکومیت‌ از طرف‌ مراجع‌ صالح‌ قضایی‌ مبنی‌ بر انفصال‌از خدمت‌

ماده ۵۵:
چنانچه‌ یک‌ یا چند نفر از اعضای‌ شورا نسبت‌ به‌ عملکرددهیار یا عملیات‌ دهیاری‌ اعتراض‌ و یا ایرادی‌ داشته‌ باشند ابتدا توسط‌ رییس‌ شورا موارد را به‌ صورت‌ واضح‌ به‌ دهیار تذکر کتبی‌ خواهند داد و درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ مفاد مورد تذکر موضوع‌ به‌ صورت‌ سؤال‌ مطرح‌ خواهدشد که‌ در این‌ صورت‌ رییس‌ شورا سؤال‌ را کتباً به‌ دهیار ابلاغ‌ خواهد کرد وحداکثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ دهیار موظف‌ به‌ حضور در جلسه‌عادی‌ یا فوِالعاده‌ شورا و پاسخ‌ به‌ سؤال‌ می‌باشد. چنانچه‌ دهیار از حضوراستنکاف‌ ورزیده‌ و یا پاسخ‌ قانع‌ کننده‌ تشخیص‌ داده‌ نشود، طی‌ جلسه‌دیگری‌ موضوع‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی‌ اکثریت‌مطلق‌ اعضا، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدی‌ را انتخاب‌ نماید.

ماده ۵۶:
دهیار موظف‌ است‌ گزارشهای‌ مورد درخواست‌ شورا را تهیه‌و در موعد مقرر برای‌ آن‌ ارسال‌ نماید و در صورت‌ تقاضای‌ شورا مبنی‌ برحضور دهیار و پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌، در رأس‌ موعد و محل‌ مقرر اقدام‌نماید.

ماده ۵۷:
دهیار موظف‌ است‌ گزارش‌ ماهانه‌ فعالیتهای‌ دهیاری‌ را برای‌شورا و رونوشت‌ آن‌ را برای‌ بخشداری‌ به‌ طور مکتوب‌ ارسال‌ نماید.

ماده ۵۸:
دهیار باید تابلویی‌ از ساعات‌ حضور و کار خود در محل‌دهیاری‌ را برای‌ اطلاع‌ اهالی‌ در مکانی‌ مناسب‌ نصب‌ نماید.

ماده ۵۹:
به‌ منظور اجرای‌ مطلوب‌ و هماهنگ‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور در روستاها، وزارت‌ کشور مسئول‌ آموزشهای‌ لازم‌ اعضای‌ شوراها و نیزمجریان‌ این‌ قانون‌ می‌باشد و نیز موظف‌ است‌ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ موردنیاز را تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ برای‌ اجرا ابلاغ‌ نماید.