آغاز عملیات زیر سازی وبتون ریزی فاز۳پیاده رو بلوار توسعه توسط دهیاری خیرآباد

به گزارش روابط عمومی دهیاری خیرآباد:عملیات زیر سازی واجرای عملیات بتون ریزی فاز ۳پیاده رو ضلع غربی بلوار توسعه پس از اجرا واتمام دیوار ساحلی آغاز گردید.این پروژه با حجمی معادل ۳۰۰۰متر مربع شامل مراحل حفاری ،اجرای پی،اجرای دیوار ساحلی ،برق کشی واجرای زیر سازی وکفپوش بتونی می باشد .بر این اساس عملیات اجرایی زیبا سازی ورودی خیرآباد که ازسالها پیش پس از سیر مراحل قانونی آغاز گزدیده بود ، با اتمام این پروژه خاتمه می یابد.