اوقات شرعی

آمار بازدید کنندگان
  • بازدید امروز: 99
  • بازدید دیروز: 363
  • کل بازدیدها: 71,497

فرماندار سمنان:جلب مشارکت تمامی سطوح مدیریتی،نقش مهمی در موفقیت دهیاری‌ها

سید عباس دانایی فرماندار شهرستان سمنان خبر داد
جلب مشارکت تمامی سطوح مدیریتی، نقش بسزایی در موفقیت دهیاری‌هادارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سمنان در این جلسه سید عباس دانایی فرماندار سمنان این جلسه را با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات دهیاران در بررسی و رفع مسائل و مشکلات، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مرتبط با دهیاری‌ها عنوان نمود و افزود جلب مشارکت تمامی سطوح مدیریتی(محلی و منطقه‌ای) در کلیه مراحل تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزشیابی می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت دهیاری‌ها در امر اجرای برنامه‌های توسعه روستایی ایفا نماید.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی ودهیاری ها) به عنوان یک نهاد مردمی که مدیریت روستاها را بر عهده دارند، میتوانند باسیاستگذاری و اجرای صحیح مدیریت و برنامه های توسعه روستایی در قالب هدایت آنها برای استفاده از توانمندی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها و مشارکت مردمان محلی راه رسیدن به توسعه پایدار روستایی را هموار نمایند بر لزوم فراهم نمودن بستر مشارکت و افزایش آگاهی ساکنین روستا از سیاستهای دولت در بخش توانمند سازی روستاها تاکید نمود.
فرماندار سمنان با بیان اینکه روستاها دارای توانمندی های ویژه ای هستند افزود اقدامات مطلوب دولت در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالدر حوزه روستایی را یکی از موقعیت های مطلوب توانمندکردن آنان عنوان نمود.
زیاری بخشدار مرکزی سمنان نیز در ادامه با اشاره به اینکه نشست مشورتی دهیاران در چهار سطح بخش، شهرستان، استانی و ملی تشکیل می‌شود گفت نشست های مشورتی فرمانداران و بخشداران در دو سطح استانی و ملی تشکیل می‌شود و نشست‌های ملی درهر سال یک‌بار و نشست‌های استانی هر سه ماه یک بار برگزار خواهد شد که به ترتیب ریاست نشستها درسطح بخش برعهده بخشدار، شهرستان فرماندار،ونشست های مشورتی دهیاران درسطح استان بریاست مدیر کل دفترامورروستایی ودر نشست های ملی برعهده معاون اموردهیاریها سازمان شهرداریها ودهیاریها کشور میباشد که دبیر نشست مشورتی دهیاران درسایرسطوح دهیاران منتخب میباشند که بارای مستقیم سایراعضا (دهیاران) انتخاب میشوند.
وی هدف ازنشست های مشورتی رابا دهیاران بهره گیری ازدیدگاه ها ونظرات دهیاران دربررسی ورفع مسایل ومشکلات، برنامه ریزی وهماهنگی امورمرتبط بادهیاری ها عنوان نمودند.وافزودند نظرات اعضا درخصوص موضوعات ومسایل جاری دهیاریها، دریافت گزارش ازکم وکیف فعالیت صورت می پذیرد.
درپایان جلسه از سوی دهیاران یک نفر بعنوان دبیرنشست مشورتی دهیاران بخش و یک نفر به عنوان نماینده نشست مشورتی دهیاران استان انتخاب شدند.