WP_FlashTime Widget

horoscop 2009 free online movies horoscop 2010 | horoscop saptamanal | horoscop zilic | horoscop |

Get Adobe Flash player

بازدید بخشدار مرکزی سمنان به همراه مدیرتوزیع برق سمنان از مناطق جنوبی خیرآباد

بازدید زیاری بخشدار مرکزی سمنان به همراه قیومی مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از مناطق جنوبی روستای خیرآباد

زیاری بخشدار مرکزی سمنان به همراه قیومی مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از مناطق جنوبی روستای خیرآباد بازدید کردند . با توجه به درخواست دامداران جنوب خیرآباد به منظور برق رسانی به این مناطق مقرر شد پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای اجرایی ذیربط توسط بهره برداران با همکاری شرکت توزیع برق و مشارکت متقاضیان روند اجرایی این پروژه آغاز گردد.